รับสมัครวิทยากร

    กศน.อำเภอวังเหนือ 
เปิดรับสมัครวิทยากร หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
หลายหลักสูตร (มีรายได้ค่าตอบแทน ตามจำนวนชั่วโมงที่สอน)
 สมัครได้ที่นี่ (สแกน QR Code หรือ คลิ๊กที่รูป)

https://forms.gle/GcedLv9LDbUfCvUH7

  - เมื่อกรอกใบสมัครให้เรียบร้อย ให้ปริ้นท์เอกสารหลักฐานและแนบหลักฐานตามที่ประกาศไว้หน้าเพจประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอวังเหนือ
      - ทำการตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งเอกสารหลักฐาน ทาง ไปรษณีย์มาที่ กศน.อำเภอวังเหนือ เลขที่ 467 หมู่ 4  ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง  52140
      - สำหรับท่านใดที่สามารถมาส่งเอกสารหลักฐานการสมัครเรียนด้วยตนเอง ขอให้เตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน และมายื่นที่ กศน.อำเภอวังเหนือ ได้ครับ
 หมายเหตุ:   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054-279249 หรือ ทางSMS Messenger
                    ที่ลิงก์  m.me/KidPen.Chanel
                    หรือติดตามเพิ่มเคิมได้ที่ เว็บไซต์ กศน.อำเภอวังเหนือ  https://www.wangnueanfe.com/